Grunnkurs for deltidspersonell

Mål

Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplanen. 
Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, røyk- og kjemikaliedykking.

Målgruppe

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

Opptakskrav

Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen.

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

 

Faglig innhold

Vi tilbyr nå et nytt alternativt kurskonsept for brannkonstabler i deltidsbrannvesen.  Det nye kurskonseptet ble gjort tilgjengelig den 4. april 2018. Teoridelen i det nye kurskonseptet tilbys som nettbasert undervisning gjennom NAKOS portalen. Kursarrangør har heretter anledning til å velge mellom disse to konseptene:

 

Grunnkurs deltid avsluttes med en eksamen, og en praksisuke ved et godkjent øvingsanlegg.

 

Mer informasjon om kurset får du ved å ta kontakt med NBSK.

 

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av grunnkurs deltid til: firmapost@nbsk.no