Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

Målgruppe

Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningstyrken.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen