Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Mål

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. 

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold


Avsluttende prøve

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2019.

Dato for sentralt gitt prøve for høst 2019 vil publiseres på et senere tidspunkt.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se lenke her eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

Før søknad på kurs husk å før følgende inn i kommentarfeltet:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff