Forebyggendekurs

Yrkesutdanning i forebyggende brannvern jf. forskrift om organisering av brannvesen § 7-6

 

Forebyggendekurset skal gi eleven forståelse for at systematisk risikobasert forebyggende arbeid vil være viktig for å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset er basert på forskrift om brannforebygging.

 

forebyggende.jpg

Kurselementene i systematisk risikobasert forebyggende arbeid (Ref. forskrift om brannforebygging)

Mål

Kurset skal gi eleven kunnskap og ferdigheter til å kunne gjennomføre systematisk, risikobasert forebyggende arbeid.

Målgruppe

Personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven. For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs er det viktig med en tverrfaglig elevsammensetting. Norges brannskole vil derfor ta hensyn til elevenes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

Opptakskrav

Disse to kursene MÅ være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp! 

Og i tillegg ha fullført enten;

(Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse)

Dersom søker har annen relevant høgskole-, universitetsutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.

Når du søker på kurset vil du finne skjema for erfarings- og kompetansekartlegging som også må fylles ut og lastes opp i søknaden!

Faglig innhold

Grunnlaget for brannforebygging (to uker)


Tilsyn som virkemiddel (en uke)


Systematisk risikostyring (to uker)

  

Kurset går over fem uker fordelt på tre perioder. Det er kun anledning til å søke på ett kurs. Dersom du ikke får plass i ønsket periode, kan du likevel få tilbud om kursplass på et av de andre kursene.

 


Kurs nr. 1 gjennomføres i følgende periode:

21.01.19 - 01.02.19

04.03.19 - 08.03.19

01.04.19 - 12.04.19

Kurs nr. 2 gjennomføres i følgende periode:

17.06.19 - 28.06.19

19.08.19 - 30.08.19

16.09.19 - 20.09.19

Kurs nr. 3 gjennomføres i følgende periode:

14.10.19 - 25.10.19

11.11.19 - 15.11.19

02.12.19 - 13.12.19

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff