Lærlingskolen feierutd. trinn 1 - 3

Mål

Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene.

Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfag.

Opptakskrav

Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må sendes Norges brannskole sammen med søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Norges brannskole.

Faglig innhold

Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Før søknad på kurs husk å før følgende inn i kommentarfeltet:

Oppmelding til eksamen i feierfaget:

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen avvikles siste kursdag ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2019 for oppmelding til Nordland fylkeskommune.

Trinn 1 gjennomføres i perioden:

07.01.19 - 08.02.19

Trinn 2 gjennomføres i perioden:

19.08.19 - 27.09.19

Trinn 3 gjennomføres i perioden:

25.03.19 - 07.06.19

Fri i uke 16, 17, 18, 19 og 22

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff