Godkjenning av søknader

Tips til deg som skal godkjenne søknader:

Når vi har registrert deg som kontaktperson bruk følgende prosedyre for godkjenning av søknader.

Kontaktpersoner MÅ godkjenne eller forkaste alle søknader. Søknader som ikke er godkjente vil ikke bli behandlet i opptaksprosessen.

Fremgangsmåten er som tidligere: Du vil motta en mail med en link så snart din ansatt har søkt på kurs. Trykk på denne for å godkjenne eller forkaste søknaden.

Alternativt kan du:

 

Dersom noe er uklart ta kontakt med Kursadministrasjonen på tlf. 76919000