Grunnkurs for heltidspersonell

Mål

Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen de ulike fagområdene. Grunnkurset er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler i heltidsbrannvesen. 

Målgruppe

Ansatte i et brannvesen

Opptakskrav

Søkere til grunnkurs skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

 

Norges brannskole krever at de som skal delta på grunnkurs må gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved kursstart. Dette grunnet mange praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser.

 

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 

Brannfaglige emner

 

Redningsfaglige emner

 

Røykdykking

 

CBRNE – farlige stoffer

 

Skriftlig og praktisk eksamen

 

Kursene er delt i to perioder à 4 uker

Kurs nr. 1 har fri i uke 7 og 8

Kurs nr. 2 har fri i uke 38 og 39

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff