Grunnopplæring i skogbrannslokking

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i en rolle i skogbranninnsats.

Målgruppe

Målgruppen inkluderer alle nivåer i brannvesen og sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve/tropper. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen.

Opptakskrav

Det kreves ingen brannfaglig bakgrunn for opptak til kurset.

Faglig innhold

Skogen og om skogbranner

Skogovervåking

Skogbrannslokking 

Opplæring og øvelser i egen organisasjon

Skogbrannberedskap

Øvelse

Kursene arrangeres regionalt med administrativ tilknytning til Norges brannskole.

Kursavgift: Kr. 5.300,-

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff