Ledelsesutdanning

Ledelse trinn A, B, C og D

 

Brann- og redningsarbeid er et variert og sammensatt arbeid som krever ledelse av medarbeidere som arbeider i ulike og ofte utfordrende situasjoner. Dette stiller krav til solide kunnskaper, samt gode ferdigheter i å lede det praktiske arbeidet.

 

Kursplanene for ledelsesutdanning legges fram til godkjenning i DSB høsten 2018. I forslaget er utdanningen delt i 5 trinn: Ledelse trinn A, B, C, D og E.

 

De som skal lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking må kunne gjøre dette på en sikker og effektiv måte. Ledelse trinn A er skilt ut som et eget kurs for denne målgruppen. Dvs. at Ledelse trinn A kvalifiserer til å lede røyk- og kjemikaliedykking, men ikke til funksjonen som utrykningsleder.

 

Utrykningslederne møter mange utfordringer i sin hverdag, uavhengig av om de jobber heltid eller deltid, og publikums forventninger til brann- og redningsvesenet er like uansett hvor i landet vi møter dem. Med dette som bakgrunn er det utviklet Ledelse trinn B for å gi utdanning i utrykningsledelse i både heltid og deltid. Ledelse trinn A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid.

 

Ledelse trinn C gir utrykningsleder heltid kompetanse innen organisasjon og ledelse, og kvalifiserer til utrykningsleder heltid.

 

Ledelse trinn D gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.