Ledelse trinn A

Mål

Etter endt kurs skal elevene kunne lede innsatser med røyk- og kjemikaliedykking, få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling med egne mannskaper samt få kunnskaper om brannforebygging.

 

Opptakskrav

Opptak til kurset krever bestått grunnkurs for brannkonstabel heltid eller deltid. Søkere med dokumentert mer enn 2 års erfaring som brannkonstabel vil bli prioritert.

 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har ansvar for ledelse av røyk- og kjemikaliedykking.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn B.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff