Ledelse trinn B

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested.

 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid eller deltid.

Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden. Dokumentasjon fra arbeidsgiver på bekreftelse av stilling skal vedlegges søknaden for at den skal bli behandlet.

 

Opptakskrav

Bestått Ledelse trinn A eller Beredskapsutdanning trinn 1 og nettbasert test.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn C.

NB! Det er ikke satt opp enkeltkurs i ledelse trinn B i 2019.