Ledelse trinn B og C - (for deg som har ber-1)

Ledelse trinn B

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested

 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid.

Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden. Dokumentasjon fra arbeidsgiver på bekreftelse av stilling skal vedlegges søknaden for at den skal bli behandlet.

 

Opptakskrav

Beredskapsutdanning trinn 1 og nettbasert test.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn C.

 

Ledelse trinn C

 

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper til å ivareta rollen som utrykningsleder i et heltidsbrannvesen

 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid.

Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden. Dokumentasjon fra arbeidsgiver på bekreftelse av stilling skal vedlegges søknaden for at den skal bli behandlet

 

Opptakskrav

Bestått Ledelse trinn B

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en innleveringsoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn D.

For kursåret 2019 gjennomfører vi ledelse trinn B og C som ett kurs. Målgruppen for dette kurset er søkere som tidligere har gjennomført Beredskapsutdanning trinn 1.

Det søkes på del B og C i samme søknad.

Kurs nr. 1 gjennomføres i følgende periode:

18.03.19 - 12.04.19 og 03.06.19 - 14.06.19

Kurs nr. 2 gjennomføres i følgende periode:

03.06.19 - 28.06.19 og 14.10.19 - 25.10.19

Kurs nr. 3 gjennomføres i følgende periode:

28.10.19 - 22.11.19 og 02.12.19 - 13.12.19

 

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff