Ledelse trinn C

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha kunnskaper til å ivareta rollen som utrykningsleder i et heltidsbrannvesen

 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som har eller skal starte i stilling som utrykningsleder heltid.

Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden. Dokumentasjon fra arbeidsgiver på bekreftelse av stilling skal vedlegges søknaden for at den skal bli behandlet.

 

Opptakskrav

Bestått Ledelse trinn B.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en innleveringsoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Ledelse trinn D.

NB! Det er ikke satt opp enkeltkurs i ledelse trinn C i 2019.