Ledelse trinn D

Mål

Kurset skal gi eleven kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er brannsjefer, ledere av beredskapsavdelinger, og personell som skal gå overordnet vakt, det vil si funksjonene vakthavende brannsjef og innsatsleder brann.

 

Opptakskrav:

Det er tre ulike løp som gir mulighet for å bli leder i brannvesenet:

  1. Brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2.
  2. Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesen
  3. Svennebrev som feier og gjennomført forebyggendekurs

De som har dispensasjon til å ivareta funksjonen som overodnet vakt, vil bli prioritert.

 

For pkt. 1 vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på Ledelse D.

For pkt. 2 og 3 vil søkere kvalifisere seg til opptak på Ledelse D gjennom nettbasert kurs i brannvern og Forkurs før Ledelse trinn D (egen kursplan).

I tillegg må alle bestå en nettbasert test om systematisk ledelse før kursstart.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Praktisk, metodisk eksamen (simuleringsøvelse med muntlig eksaminasjon)

Det gis karakteren bestått eller ikke bestått.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.

  

Kurs 1 avvikles i uke 9-10, og 19-20

Kurs 2 avvikles i uke 35-36, og 38-39


Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff