Ledelse trinn D-Forkurs

Mål

Målet med Forkurs før Ledelse trinn D er å gi elever med liten teoretisk og praktisk bakgrunn grunnleggende kompetanse innenfor brann og redning. Men gjennomføring av forkurset kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som innsatsleder brann.

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er personell som skal ta Ledelse trinn D, og som har relevant utdanning på høgskolenivå eller har gjennomført forebyggendekurs, men som mangler annen brann- og redningsfaglig utdanning.

 

Opptakskrav

De som har dispensasjon for å ivareta funksjonen som overordnet vakt, vil bli prioritert.

 

Alle må ha bestått nettbasert kurs i brannvern og gjennomført internopplæring iht utfylt opplæringsbok for Ledelse trinn D før kursstart.

 

Faglig innhold

 

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff